טרום יבוא מזון ותהליכו

חדש

כל אדם המעוניין לייבא מוצר מזון כלשהו לישראל, חייב באישור שירות המזון הארצי.

 

תהליכי ייבוא המזון כוללים מספר שלבים:

■ קבלת תעודת רישום יבואן משירות המזון הארצי.

■ קבלת אישור ייבוא מזון מוקדם עבור מוצר המזון טרם הבאתו לישראל.

■ הגשת ניירת לשחרור וקבלת אישור שחרור משלוח מהנמל למחסן היבואן.

■ בדיקת מוצר המזון במקום האחסון על ידי שירות המזון - במקרים מסוימים.

 

בכל שלב נדרש היבואן לפעול בהתאם לנוהל ולהציג את המסמכים הרלוונטיים בהתאם לסוג המזון אותו הוא מייבא.

 

קבלת תעודת רישום יבואן משירות המזון הארצי:

תעודת רישום יבואן היא תנאי ראשוני והכרחי לייבוא מזון לישראל.

 

תנאים להגשת הבקשה:

עוסק מורשה או חברה אשר רשומה בישראל.

הסכם חתום מול מחסן לוגיסטי (צד ג') מורשה על ידי משרד הבריאות או לחילופין אישור מחסן הנמצא בבעלות היבואן ומורשה על ידי משרד הבריאות.

הכרת נהלים רלוונטיים וחתימה על הצהרה המחייבת את המגיש להכיר את החקיקה הרלוונטית ולפעול בהתאם (הצהרת יבואן).

 

קיימים 4 סוגי תעודות רישום יבואן:

1. תעודת רישום יבואן רגילה.

2. תעודת רישום יבואן – מחלקה וטרינרית.

3. תעודת רישום יבואן- אוטונומיה (ליבואן מהאוטונומיה).

4. תעודת רישום יבואן- משווק מורשה מאזור הרשות הפלסטינית- החל מתאריך 01/04/2017 הבאה של מזון לישראל מהרשות הפלסטינית תוכל להיעשות אך ורק על ידי משווק מהאזור בעל תעודת רישום תקפה משרות המזון שבמשרד הבריאות.

 

בדיקת ניירת מוצר המזון טרם ייבואו לארץ:

מזון שאינו מן החי מסווג ל"מזון רגיל" ול"מזון רגיש". בשירות המזון קיימת רשימה של מוצרים המסווגים כרגישים - לקריאת הרשימה הקליקו כאן:

www.health.gov.il/publicationsFiles/SensitveFood.pdf

מזון שאינו נכלל ברשימת המזונות הרגישים נחשב כמוצר מזון רגיל.

כל מוצר נבדק לפי התקן הישראלי. לכל מוצר נדרשת ניירת ספציפית לו ועל היבואן לדאוג לספק ניירת זו במלואה.

 

קבלת אישורי ייבוא מזון:

אישור ייבוא מזון הינו מסמך הניתן ליבואן ובו מופיעים כל פרטיו ופרטי מוצר המזון הספציפי אותו הוא מייבא(שם המוצר, ארץ ייבוא, יצרן, ספק אם קיים, משקל וכו'...).

*מומלץ לא לייבא מזון ו/או להזמינו מחו"ל טרם קבלת אישור יבוא מזון.

 

אישור ייבוא מזון רגיל

מונפק בצורה מקוונת ונקרא אישור הצהרה. על מנת להנפיקו היבואן צריך לדאוג  לניירת הבאה:

1. אנליזה למוצר מהיצרן.

2. אישור ממשלתי (ISO,HACCP,BRC,GMP,FREE SALE,SGS,HEALTH CERTIFICATE)

*האישור מונפק לצמיתות. רק במידה והמוצר לא ייובא במשך שנתיים רצופות האישור יבוטל אוטומטית על ידי שירות המזון הארצי.

*עבור כל אישור מקוון שהיבואן מנפיק עליו לשלם אגרה ממשלתית על סך של 384 ₪ (סכום האגרה הממשלתית משתנה לעיתים לפי הוראת משרד הבריאות).

            

אישור ייבוא מזון רגיש

מונפק על ידי ובאישור שרות המזון הארצי. על מנת להנפיקו היבואן צריך לדאוג לניירת הבאה:

1. אנליזה למוצר מהיצרן.

2. אישור ממשלתי (ISO,HACCP,BRC,GMP,FREE SALE,SGS,HEALTH CERTIFICATE)

3. תווית מקורית או סרוקה של המוצר.

**תיתכן דרישה לניירת נוספת בהתאם לסוג המוצר המיובא.

 

אישור ייבוא מזון לתוספי תזונה

המייחד את אישור הייבוא לתוספי תזונה משאר המוצרים הרגישים המיובאים הוא שהדרישה העיקרית לקבלת אישור ייבוא לתוסף התזונה היא שהיצרן חייב בתעודת GMP או ISO 22000+FREE SALE ושאר הניירת בהתאם לסוג תוסף התזונה המיובא.

 

*אישור הייבוא מונפק לשנה וניתן להאריכו ארבע פעמים בלבד. לאחר ארבע שנים יש להגיש בקשה חדשה כולל כל המסמכים הנלווים הנדרשים ולהנפיק אישור ייבוא חדש למוצר.

*עבור כל אישור שהיבואן מנפיק עליו לשלם אגרה ממשלתית על סך של 384 ₪ (סכום האגרה הממשלתית משתנה לעיתים לפי הוראת משרד הבריאות).

 

אישור ייבוא מזון רגיל המיובא באמצעות ספק ללא קשר ישיר בין היבואן ליצרן

ניתן לייבא מוצרים ללא קשר ישיר בין יצרן ליבואן גם מספק כאשר אין ליבואן אפשרות להצהיר על ניירת מהיצרן. הייבוא ייחשב כייבוא רגיש ויידגם כל משלוח.

האישור מונפק כאישור רגיל-מקוון ובו היבואן מצהיר כי אין לו שום ניירת מהיצרן.

 

אין אפשרות לייבא מוצר המסווג כרגיש באופן הנ"ל.

 

*האישור מונפק לצמיתות. רק במידה והמוצר לא ייובא במשך שנתיים רצופות האישור יבוטל אוטומטית על ידי שירות המזון הארצי.

*עבור כל אישור מקוון שהיבואן מנפיק עליו לשלם אגרה ממשלתית על סך של 384 ₪ (סכום האגרה הממשלתית משתנה לעיתים לפי הוראת משרד הבריאות).

קבלת אישור ייבוא מזון הינו תנאי הכרחי להמשך תהליך הייבוא.

 

תהליך הייבוא

כל מוצר מזון אשר מיובא לארץ חייב לעבור דרך משרד הבריאות-תחנות הפיקוח לבדיקה (התאמתו לתקן, תקינות הניירת וכד') על ידי מפקחי המזון. מפעם לפעם המוצרים נדגמים במעבדות המורשות השונות.

שלח

Thank You!

The form has been successfully sent.

שם מלא

דואר אלקטרוני

הודעה

צרו קשר

  חייגו: 053-9414522